10 %

اقتصاد بخش عمومی جلد دوم

نسخه های موجود ( برای انتخاب کلیک کنید ) :

126,000 تومان

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به علاقه مندی ها

توضیحات

این موضوع که آیا بازارها کار می کنند، و اگر کارنکنند چه باید کرد هسته اصلی اقتصاد بخش عمومی را شکل می دهد.

این موضوع که آیا بازارها کار می کنند، و اگر کارنکنند چه باید کرد هسته اصلی اقتصاد بخش عمومی را شکل می دهد. در حالیکه هدف از نگارش این کتاب یک کتاب درسی است که فقط این موضوع اصلی را بررسی می کند. تعدادی از موضوعات را که به طور طبیعی در کتاب های درسی اقتصاد بخش عمومی نظیر شاخص مالیات، و تحلیل هزینه- فایده وجود دارد کنار می گذارد.

علاوه بر این هدف این کتاب پیوند بین دو شیوه تحلیل اقتصادی است. دانشجویان دوره لیسانس مایلند به نمودارها و استدلالات کلامی ساده تکیه کنند. در مقابل دانشجویان ارشد شدیداً به تحلیل ریاضی و منطقی تعمیم یافته تکیه می کنند. این نوع تحلیل به طور معمول به وسیله اقتصاددانان دانشگاهی، و به میزانی کم تر، به وسیله ی اقتصاددانان بخش عمومی و خصوصی استفاده می شود. اولین نوع تحلیل در آغاز کتاب به کار گرفته شده است ولی پس از آن بیشتر به ریاضیات تکیه می شود.

فهرست

رقابت ناکامل.

فصل چهاردهم:انحصار

1ـ14 انحصار طبیعی.

1ـ1ـ14 انحصارگر چه می‌کند و آیا عملش بهینه است؟.

2ـ1ـ14 مقررات و مالکیت عمومی..

2ـ14 رفتار رانت جویانه.

1ـ2ـ14 آیا رانت خواری موجب اتلاف می‌شود؟.

2ـ2ـ14 بنگاه‌ها برای آن که به انحصارات بدل شوند چقدر مصرف می‌کنند؟.

3ـ2ـ14 رانت خواری و تخصیص نادرست منابع.

3ـ14 نتیجه‌گیری.

مسایل.

فصل پانزدهم:قوانین قیمت‌گذاری در شرایط رقابت ناقص..

1ـ15 قیمت‌گذاری بر اساس هزینه نهایی..29

2ـ15 کالای همسان.

1ـ2ـ15 تبانیو.

2ـ2ـ15 محدودیت ظرفیت..

3ـ15 کالاهای ناهمسان.

1ـ3ـ15 گروه کالا.

2ـ3ـ15 منحنی‌های تقاضا 

3ـ3ـ15 حداکثر‌سازی سود.

4ـ15 خلاصه.

سؤالات..

مالیات ستانی و کارایی..

فصل شانزدهم:مالیات‌ستانی  

1ـ16 آیا مالیات یکجا امکان دارد؟.

1ـ1ـ16 اخبار خوش..

2ـ1ـ16 اخبار بد.

2ـ16 اندازه بهینه دولت..

3ـ16 نتیجه.

مسائل

فصل هفدهم:هزینه رفاه اجتماعی وضع مالیات.

1ـ17 یک اقتصاد رابینسون کروزوای.

2ـ17 بهینگی پارِتو.

3ـ17 تعادل در شرایط رقابت.

1ـ3ـ17 انتخاب‌های رابینسون.

2ـ3ـ17 انتخاب‌های بنگاه 

3ـ3ـ17 تسویه بازار.

4ـ3ـ17 خلاصه.

4ـ17 محاسبه هزینه رفاه 

1ـ4ـ17 هزینه رفاه مالیات بر نوشابه.

2ـ4ـ17 هزینه رفاه مالیات برنان.

5ـ17 نتایج..

مسائل.

فصل هجدهم:نظریه بهینه دوم.

1ـ18 مالیات بهینه.

1ـ1ـ18 قاعده مالیات بهینه.

2ـ1ـ18 تغییرات در مطلوبیت..

3ـ1ـ18 تغییرات در درآمد.

4ـ1ـ18 بازگشت به قانون مالیات بهینه.

2ـ18 انحصار طبیعی و قاعده قیمت‌گذاری رمزی..

1ـ2ـ18 مالیات مقطوع.

2ـ2ـ18 مالیات انحرافی..

3ـ2ـ18 یک مشتق بدیل.

3ـ18 نتایج..

مسایل.

اطلاعات نامتقارن و کارایی..

فصل نوزدهم:اطلاعات نامتقارن  

1ـ19 انتخاب نامساعد.

2ـ19 خطرات اخلاقی..

1ـ2ـ19 تعادل در شرایط اطلاعات نامتقارن.

2ـ2ـ19 تعادل ناشی از اطلاعات کامل.

مسائل.

فصل بیستم:ترجیحات آشکار.

1ـ20 ترجیحات آشکار در یک اقتصاد ساده 

1ـ1ـ20 تعادل لیندال.

2ـ1ـ20 آیا می‌توان تعادل لیندال را برقرار کرد؟.

3ـ1ـ20 یک نظام مالیاتی جانشین.

2ـ20 مکانیسم گروز ـ کلارک..

3ـ20 ترجیحات آشکار در عمل.139

مسائل.140

فصل بیست‌و یکم:قوانین یک انحصار طبیعی..

1ـ21 انحصار طبیعی با نقشی برای مدیریت..

2ـ21 اطلاعات کامل.

3ـ21 نتایج اطلاعات نامتقارن.

4ـ21 تنظیم فهرستی از راه کارها 

5ـ21 نتایج..

مسائل.

فصل بیست‌و دوم:مثال‌های دیگری از اطلاعات نامتقارن..

1ـ22 درمان و بیمه‌ی درمان.

1ـ1ـ22 انتخاب نامساعد.

2ـ1ـ22 خطرات اخلاقی.

2ـ22 قرارداد بدهی استاندار.

1ـ2ـ22 شکل قرارداد.

2ـ2ـ22 مثال.

3ـ2ـ22 اثرات تخصصی اطلاعات نامتقارن.

3ـ22 دستمزدهای کارا 

مسائل.

اطلاعات نامتقارن و توزیع مجدد درآ‌مد.

فصل بیست‌و سوم:توزیع درآمد   

1ـ23 عوامل تعیین‌کننده درآمد.

1ـ1ـ23 نرخ پرداخت..

2ـ1ـ23 ساعات کار.

3ـ1ـ23 درآمد دارایی..

2ـ23 درآمد و رفاه 

3ـ23 دلایل توزیع مجدد درآمد.

1ـ3ـ23 عدالت اجتماعی..

2ـ3ـ23 کارایی..

4ـ23 سیاست انتخابی..

مسائل.

فصل بیست‌و چهارم:محدودیت‌های توزیع مجدد درآمد.

1ـ24 اقتصادی با خود انتخابی.

2ـ24 سیاست‌های توزیعی.

1ـ2ـ24 توزیع مجدد مقطوع.

2ـ2ـ24 مالیات‌ها و یارانه‌ها براساس درآمد.

3ـ2ـ24 دستمزدهای درون‌زا 

3ـ24 مالیات کارای پارتو و رفاه 

4ـ24 نتایج.

مسائل.

فصل بیست‌و پنجم:توزیع مجدد درآمد از طریق برچسب زدن و هدف گذاری.

1ـ25 نشانه‌گذاری.

2ـ25 هدف‌گذاری..

1ـ2ـ25 یک محدودیت بر درآمد کسب شده

2ـ2ـ25 قیدی برای مصرف کالا.

3ـ25 نتیجه‌گیری..

مسائل.

فصل بیست‌و ششم:نقش دولت در یک اقتصاد بازار.

1ـ26 اصلاح شکست‌های بازار.

2ـ26 توزیع مجدد درآمد.

3ـ26 محدودیت‌های اقدام دولت..

نکته‌ای در خصوص بیشینه‌سازی..

واژگان..

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اقتصاد بخش عمومی جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.