برچسب ها : انتشارات آماره , آثار ما

نام اثر : نظریه ی اعتباری پول

67,500 تومان 75,000 10 % (ارسال رایگان در سفارش بیشتر از 350.000 تومان)

خلاصه ای درباره اثر

برای ثبت سفارش باید در سایت ثبت نام و وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری
نظریه ی اعتباری پول

)

این کتاب ترجمه ی دو مقاله از آلفرد میچل اینس است. یکی با
عنوان پول چیست؟  در سال 1812 و دیگری نظریه ی اعتباری
پول  در سال 1810 در Banking Law Journal منتشر شد. او
همچنین مقاله ای به نام عشق و قانون، مطالعه ای درباره ی
عدالت شرقی نوشت که در ژانویه 1812 در Hibbert Journal
منتشر کرد؛ و همچنین چند نقد کتاب در Economic Journal
نوشت. مدت ها بعد، او دو مقاله در مورد حبس و عدالت کیفری
در کتابی با عنوان شهادت در روزگار ما گردآوری کرد و به طور
ملموسی با مضامین مقالات قبلی اش مرتبط است. در سال های
بعد، نیز او چند گزارش برای ملکه به رشته تحریر درآورد.

این کتاب ترجمه ی دو مقاله از آلفرد میچل اینس است. یکی با
عنوان پول چیست؟  در سال 1812 و دیگری نظریه ی اعتباری
پول  در سال 1810 در Banking Law Journal منتشر شد. او
همچنین مقاله ای به نام عشق و قانون، مطالعه ای درباره ی
عدالت شرقی نوشت که در ژانویه 1812 در Hibbert Journal
منتشر کرد؛ و همچنین چند نقد کتاب در Economic Journal
نوشت. مدت ها بعد، او دو مقاله در مورد حبس و عدالت کیفری
در کتابی با عنوان شهادت در روزگار ما گردآوری کرد و به طور
ملموسی با مضامین مقالات قبلی اش مرتبط است. در سال های
بعد، نیز او چند گزارش برای ملکه به رشته تحریر درآورد.