برچسب ها : انتشارات آماره , آثار ما

نام اثر : اقتصاد بخش عمومی جلد اول

90,000 تومان (ارسال رایگان در سفارش بیشتر از 350.000 تومان)

خلاصه ای درباره اثر

این موضوع که آیا بازارها کار می کنند، و اگر کارنکنند چه باید کرد هسته اصلی اقتصاد بخش عمومی را شکل می دهد.

برای ثبت سفارش باید در سایت ثبت نام و وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری
اقتصاد بخش عمومی جلد اول

این موضوع که آیا بازارها کار می کنند، و اگر کارنکنند چه باید کرد هسته اصلی اقتصاد بخش عمومی را شکل می دهد.)

این موضوع که آیا بازارها کار می کنند، و اگر کارنکنند چه باید کرد هسته اصلی اقتصاد بخش عمومی را شکل می دهد. در حالیکه هدف از نگارش این کتاب یک کتاب درسی است که فقط این موضوع اصلی را بررسی می کند. تعدادی از موضوعات را که به طور طبیعی در کتاب های درسی اقتصاد بخش عمومی نظیر شاخص مالیات، و تحلیل هزینه- فایده وجود دارد کنار می گذارد.

علاوه بر این هدف این کتاب پیوند بین دو شیوه تحلیل اقتصادی است. دانشجویان دوره لیسانس مایلند به نمودارها و استدلالات کلامی ساده تکیه کنند. در مقابل دانشجویان ارشد شدیداً به تحلیل ریاضی و منطقی تعمیم یافته تکیه می کنند. این نوع تحلیل به طور معمول به وسیله اقتصاددانان دانشگاهی، و به میزانی کم تر، به وسیله ی اقتصاددانان بخش عمومی و خصوصی استفاده می شود. اولین نوع تحلیل در آغاز کتاب به کار گرفته شده است ولی پس از آن بیشتر به ریاضیات تکیه می شود.

این موضوع که آیا بازارها کار می کنند، و اگر کارنکنند چه باید کرد هسته اصلی اقتصاد بخش عمومی را شکل می دهد. در حالیکه هدف از نگارش این کتاب یک کتاب درسی است که فقط این موضوع اصلی را بررسی می کند. تعدادی از موضوعات را که به طور طبیعی در کتاب های درسی اقتصاد بخش عمومی نظیر شاخص مالیات، و تحلیل هزینه- فایده وجود دارد کنار می گذارد.

علاوه بر این هدف این کتاب پیوند بین دو شیوه تحلیل اقتصادی است. دانشجویان دوره لیسانس مایلند به نمودارها و استدلالات کلامی ساده تکیه کنند. در مقابل دانشجویان ارشد شدیداً به تحلیل ریاضی و منطقی تعمیم یافته تکیه می کنند. این نوع تحلیل به طور معمول به وسیله اقتصاددانان دانشگاهی، و به میزانی کم تر، به وسیله ی اقتصاددانان بخش عمومی و خصوصی استفاده می شود. اولین نوع تحلیل در آغاز کتاب به کار گرفته شده است ولی پس از آن بیشتر به ریاضیات تکیه می شود.