برچسب ها : انتشارات آماره , آثار ما

نام اثر : نابرابری درآمدی، نظريه‏ ها و شاخص‏ ها

72,000 تومان 80,000 10 % (ارسال رایگان در سفارش بیشتر از 350.000 تومان)

خلاصه ای درباره اثر

یکی از موضوعات مهم و اساسی در علم اقتصاد درآمد و چگونگی توزيع آن است که از طریق اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری مورد بررسی قرار می‏ گیرد.

برای ثبت سفارش باید در سایت ثبت نام و وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری
نابرابری درآمدی، نظريه‏ ها و شاخص‏ ها

یکی از موضوعات مهم و اساسی در علم اقتصاد درآمد و چگونگی توزيع آن است که از طریق اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری مورد بررسی قرار می‏ گیرد. )