رمان «طبرخون» برگزیده جایزه ادبی "واو" شد

رمان «طبرخون» برگزیده جایزه ادبی "واو" شد

رمان «طبرخون» برگزیده جایزه ادبی "واو" شد

جایزه ادبی #واو"، در هفدمین دوره ی خود و پس از مطالعه، بررسی و داوری 110 رمان چاپ شده در سال 1398، هفت اثر را به عنوان اثار متفاوت سال 1398 معرفی کرد:

جایزه ادبی #واو"، در هفدمین دوره ی خود و پس از مطالعه، بررسی و داوری  110 رمان چاپ شده در سال 1398، هفت اثر را به عنوان اثار متفاوت سال 1398 معرفی کرد:

#طبرخون/ #محسن_فاتحی/ #نشرآماره

#بااعمال_شاقه/ #محمدحنیف/ انتشارات #کتاب_نیستان

#زنده_بادمرگ_نارنجی/ #فاطمه#احمدی/ انتشارات کتاب نیستان

جایزه ادبی #واو"، در هفدمین دوره ی خود و پس از مطالعه، بررسی و داوری  110 رمان چاپ شده در سال 1398، هفت اثر را به عنوان اثار متفاوت سال 1398 معرفی کرد:

#طبرخون/ #محسن_فاتحی/ #نشرآماره

#بااعمال_شاقه/ #محمدحنیف/ انتشارات #کتاب_نیستان

#زنده_بادمرگ_نارنجی/ #فاطمه#احمدی/ انتشارات کتاب نیستان

#جهان_هولوگرافیک_جنایت/ #فریدحسینیان_تهرانی/ نشر #نیماژ

#چهارده_سالگی_بربرف/ #حسین_آتش_پرور/ #انتشارات_جغد

#مردکبود/ #پیام_عزیزی/ #نشرنیماژ

#وقتی_ماهمه_مردیم/#مهدی_احمدیان/ انتشارات #روزنه

فائزه سیدشاکری دبیر این جایزه، ضمن اعلام این آثار متفاوت، یادآور شد که این آثار، به زعم و داوری داوران این جایزه، کتاب های متفاوت سال 1398 بوده اند و  نامزدهای این جایزه طی خبری در چند روز آینده از میان همین آثار معرفی خواهند شد. 

داوران مرحله اول این جایزه سوسن عابدین، صبا جاوید، اکبر روزبهانی، نوشین ابطحی، پوپک کفیلی و فائزه سیدشاکری بودند.

#جهان_هولوگرافیک_جنایت/ #فریدحسینیان_تهرانی/ نشر #نیماژ

#چهارده_سالگی_بربرف/ #حسین_آتش_پرور/ #انتشارات_جغد

#مردکبود/ #پیام_عزیزی/ #نشرنیماژ

#وقتی_ماهمه_مردیم/#مهدی_احمدیان/ انتشارات #روزنه

فائزه سیدشاکری دبیر این جایزه، ضمن اعلام این آثار متفاوت، یادآور شد که این آثار، به زعم و داوری داوران این جایزه، کتاب های متفاوت سال 1398 بوده اند و  نامزدهای این جایزه طی خبری در چند روز آینده از میان همین آثار معرفی خواهند شد. 

داوران مرحله اول این جایزه سوسن عابدین، صبا جاوید، اکبر روزبهانی، نوشین ابطحی، پوپک کفیلی و فائزه سیدشاکری بودند.

حال خوش خواندن

با آثار نشر آماره

سفارش آنلاین آثار